Мета вивчення дисципліни "Проектування систем промислової безпеки в умовах сталого розвитку" — є формування у майбутніх фахівців здатностей: до системного мислення з позицій збереження і відновлення виробничої безпеки задля прогресивного і сталого розвитку суспільства та розуміння і застосування принципів сталого розвитку в наукових дослідженнях, професійній і соціальній (виробничій і побутовій) діяльності.

Курс направлен на обучение студентов работе на производстве с различными системами, которые измеряют контролируемые параметры, имеют измерительные, управляющие  вычислительные каналы.

Курс непосредственно связан со специальностью 152 "Метрология и измерительная техника"