В цьому курсі Ви ознайомитесь з основами композиційної побудови дизайн-продукту, теоретично та практично опануєте ознаки, принципи, засоби та прийоми композиційної побудови дизайн-продукту.

В цьому курсі Ви ознайомитесь з основами художнього проектування дизайн-продукту, теоретично та практично опануєте розробку предметів одягу в різних художніх системах, більш детально виконаємо з Вами огляд та аналіз процесу проектування дизайн-продукту, різних художніх систем, насамперед, від моделі до колекції, а також виконаємо розробку дизайн-продуктів різних художніх систем із застосуванням комп’ютерних засобів та інноваційних технологій (3D-сканер, голографічна піраміда та 3D-принтер).