В цьому курсі Ви ознайомитесь з основами композиційної побудови дизайн-продукту, теоретично та практично опануєте ознаки, принципи, засоби та прийоми композиційної побудови дизайн-продукту.

Навчальний курс "Комп'ютерний дизайн" ознайомлює студентів з передовими технологіями в галузі, теоретичне та практичне опанування інноваційними програмним та апаратним забезпеченням дизайн-розробки. 

Серед завдань навчального курсу: 

- Огляд, аналіз сучасних технологій та засобів, які застосовуються в галузі легкої промисловості. 

- Огляд програмних засобів для комп’ютерного дизайну та застосування програмних продуктів для 3D-моделювання.

 - Розробка продуктів комп’ютерного дизайну.

Мета:

ознайомлення з програмним пакетом Autodesk 3D MAX, його командами та панелями;

ознайомлення з особливостями застосування в сфері легкої промисловості та професійній діяльності фахівця програмного продукту Autodesk 3D MAX;

- ознайомлення з інтерфейсом Autodesk 3D MAX.

- виконання розробки моделей в Autodesk 3D MAX .В цьому курсі Ви ознайомитесь з основами художнього проектування дизайн-продукту, теоретично та практично опануєте розробку предметів одягу в різних художніх системах, більш детально виконаємо з Вами огляд та аналіз процесу проектування дизайн-продукту, різних художніх систем, насамперед, від моделі до колекції, а також виконаємо розробку дизайн-продуктів різних художніх систем із застосуванням комп’ютерних засобів та інноваційних технологій (3D-сканер, голографічна піраміда та 3D-принтер).